Ondernemer

U bent ondernemer.

Wij coachen bij het oplossen van conflicten en problemen:

Oprichting en registratie

LegalCoach heeft talloze ondernemers begeleid bij het proces van het oprichten en registreren van hun onderneming. Wij geven deskundig advies over juridische structuren, registratievereisten en benodigde documentatie. Onze coaching helpt ondernemers bij het navigeren door de administratieve processen die betrokken zijn bij het opzetten van een bedrijf, en zorgt ervoor dat de relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Exploitatie vergunningen

Bepaalde industrieën vereisen specifieke licenties en vergunningen voor exploitatie.
LegalCoach helpt ondernemers bij het begrijpen van de vergunningseisen die relevant zijn voor hun bedrijfsactiviteiten.
Wij begeleiden het aanvraag proces, helpen ondernemers bij het verzamelen van de benodigde documentatie en zorgen ervoor dat de geldende regelgeving wordt nageleefd.

Bedrijfsplannen

Het ontwikkelen van een alomvattend businessplan is cruciaal voor het succes van elke nieuwe onderneming. LegalCoach helpt ondernemers bij het opstellen van effectieve bedrijfsplannen die hun doelen, strategieën en financiële projecties schetsen. Wij bieden waardevolle inzichten en feedback, waardoor ondernemers hun bedrijfsmodellen kunnen verfijnen en potentiële risico’s en kansen kunnen identificeren.

Partnerschappen en onderhandelingen

Bij het aangaan van partnerschappen of samenwerkingsverbanden is het van cruciaal belang om goed opgestelde contracten te hebben die de belangen van alle betrokken partijen beschermen.
LegalCoach helpt ondernemers bij het onderhandelen en opstellen van partnerschapsovereenkomsten waarin de rechten, verantwoordelijkheden, winstdeling en mechanismen voor geschillenbeslechting duidelijk worden beschreven.
Onze coaching zorgt ervoor dat ondernemers partnerschappen aangaan met een solide basis en duidelijke verwachtingen.

Vastgoed planning

LegalCoach biedt begeleiding bij vastgoedzaken, zoals huurovereenkomsten, vastgoed aankoop en bestemmingsplan regelgeving. Wij helpen ondernemers weloverwogen beslissingen te nemen over hun vastgoed behoeften, zodat zij hun rechten en plichten begrijpen. Onze coaching zorgt ervoor dat ondernemers gunstige voorwaarden kunnen onderhandelen en de juridische risico’s die gepaard gaan met vastgoedtransacties minimaliseren.

Milieukwesties

Milieuregelgeving en duurzaamheidsoverwegingen worden steeds belangrijker voor bedrijven. LegalCoach adviseert ondernemers over de naleving van milieuwetten, vergunningen en best practices.
Wij helpen ondernemers potentiële milieurisico’s te identificeren en aan te pakken, zodat hun bedrijven op een milieuverantwoorde manier kunnen opereren.

Deze voorbeelden illustreren hoe LegalCoach ondernemers tijdens hun hele traject ondersteunt, door hen de nodige juridische expertise en coaching te bieden om door complexe kwesties te navigeren en weloverwogen beslissingen te nemen. Ons doel is om ondernemers in staat te stellen succesvolle en juridisch conforme bedrijven op te bouwen.

Heeft u andere problemen? Neem gewoon vrijblijvend contact.
Wij laten u weten of wij u verder kunnen helpen, indien niet, kunnen wij u ook raad geven om u door te verwijzen naar onze vertrouwenspartners.

Email